שטחים להשכרה

  • בחרו גן

מבנה תעשייה להשכרה
Path 4
3000 מ"ר
בדלתון
החל שיווק בניית מבנה תעשייה 3000 מ"ר מותאם לצורכי השוכר לפרטים נוספים: 054-6638074
מבנה תעשייה להשכרה עומר
Path 4
2252 מ"ר
בעומר
מבנה תעשייה 2,252 מ"ר כולל משרדים ואולם ייצור לפרטים נוספים: 054-6638074
מבנה תעשייה להשכרה באר שבע
Path 4
1690 מ"ר
בעומר
מבנה תעשייה מותאם למשרדים 1,690 מ"ר (ניתן להתאמה חזרה לתעשייה מעטפת) לפרטים נוספים: 054-6638074
משרדים להשכרה בצפון
Path 4
1200 מ"ר
בנצרת
משרדים להשכרה ברמת גימור מעטפת 1250 מ"ר (קומה 4) לפרטים נוספים: 054-6638074
משרדים להשכרה נצרת
Path 4
900 מ"ר
בנצרת
משרדים להשכרה ברמת גימור מעטפת 900 מ"ר לפרטים נוספים: 054-6638074
מבנה תעשייה להשכרה
Path 4
578 מ"ר
בתל חי
מבני תעשייה להשכרה גימור ברמת מעטפת 578 מ"ר מבנה 9 לפרטים נוספים: 054-6638074
מבנה תעשייה להשכרה
Path 4
563 מ"ר
בעומר
מבנה תעשייה להשכרה ברמת גימור מעטפת 563 מ"ר לפרטים נוספים: 054-6638074
משרדי הייטק להשכרה
Path 4
544 מ"ר
בנצרת
משרדים להשכרה ברמת גימור מעטפת 544 מ”ר (קומה 1) לפרטים נוספים: 054-6638074
משרדים להשכרה
Path 4
470 מ"ר
בתפן
משרדים בגימור מלא באיכות גבוהה
מבנה תעשייה להשכרה
Path 4
452 מ"ר
בתפן
מבנה תעשייה אולם ייצור ממוזג
משרדים להשכרה נצרת
Path 4
370 מ"ר
בנצרת
משרדים להשכרה ברמת גימור מעטפת 370 מ”ר (קומה 3) לפרטים נוספים: 054-6638074
משרדים להשכרה
Path 4
308 מ"ר
בנצרת
משרדים להשכרה ברמת גימור מעטפת 308 מ”ר (קומה 2) לפרטים נוספים: 054-6638074
משרדים להשכרה נצרת
Path 4
260 מ"ר
בנצרת
משרדים להשכרה מותאמים 260 מ”ר (קומה 2) לפרטים נוספים: 054-6638074
משרדים להשכרה
Path 4
190 מ"ר
בתפן
משרדים להשכרה בשטח גלריה עם נוף לגן פסלים לפרטים נוספים: 054-6638074
משרדים להשכרה
Path 4
100 מ"ר
בתפן
משרד להשכרה 100 מ"ר לפרטים נוספים: 054-6638074
משרד להשכרה בכרמיאל
Path 4
50 מ"ר
בתפן
משרד להשכרה 50 מ"ר לפרטים נוספים: 054-6638074