שטחים להשכרה

  • בחרו גן

מבנה תעשייה להשכרה
Path 4
3000 מ"ר
בדלתון
החל שיווק בניית מבנה תעשייה 3000 מ"ר מותאם לצורכי השוכר לפרטים נוספים: 054-6638074