שטחים להשכרה

  • בחרו גן

מבנה תעשייה להשכרה
Path 4
578 מ"ר
בתל חי
מבני תעשייה להשכרה גימור ברמת מעטפת 578 מ"ר מבנה 9 לפרטים נוספים: 054-6638074
משרדים להשכרה
Path 4
154 מ"ר
בתל חי
משרד להשכרה 154 מ"ר לפרטים נוספים: 054-6638074